Art. 43. - [Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  43.  [Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości]

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.