Art. 40. - [Zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  40.  [Zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania]

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.