Art. 4. - [Zasada suwerenności Narodu; formy sprawowania władzy] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  4.  [Zasada suwerenności Narodu; formy sprawowania władzy]
1. 
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. 
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.