[Prawo do życia] - Art. 38. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 38. - [Prawo do życia] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  38.  [Prawo do życia]

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.