[Korzystanie z wolności i praw konstytucyjnych] - Art. 37. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 37. - [Korzystanie z wolności i praw konstytucyjnych] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  37.  [Korzystanie z wolności i praw konstytucyjnych]
1. 
Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
2. 
Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.