[Prawo obywatela polskiego do opieki podczas pobytu za granicą] - Art. 36. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 36. - [Prawo obywatela polskiego do opieki podczas pobytu za granicą] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  36.  [Prawo obywatela polskiego do opieki podczas pobytu za granicą]

Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.