[Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych] - Art. 35. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 35. - [Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  35.  [Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych]
1. 
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
2. 
Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.