Art. 21. - [Ochrona własności i prawa dziedziczenia; dopuszczalność wywłaszczenia] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  21.  [Ochrona własności i prawa dziedziczenia; dopuszczalność wywłaszczenia]
1. 
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
2. 
Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.