Art. 189. - [Spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  189.  [Spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa]

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.