Art. 176. - [Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  176.  [Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego]
1. 
Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. 
Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.