Art. 175. - [Wymiar sprawiedliwości] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  175.  [Wymiar sprawiedliwości]
1. 
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
2. 
Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.