[Niezależność i odrębność sądów i Trybunałów] - Art. 173. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 173. - [Niezależność i odrębność sądów i Trybunałów] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  173.  [Niezależność i odrębność sądów i Trybunałów]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.