Art. 165. - [Jednostki samorządu terytorialnego] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  165.  [Jednostki samorządu terytorialnego]
1. 
Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
2. 
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.