Art. 14. - [Wolność prasy i środków społecznego przekazu] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  14.  [Wolność prasy i środków społecznego przekazu]

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.