[Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej] - Art. 107. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 107. - [Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  107.  [Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej]
1. 
W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku.
2. 
Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Sejmu podjętą na wniosek Marszałka Sejmu, może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.