Art. 1. - [Dobro wspólne] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  1.  [Dobro wspólne]

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.