§ 3. - Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.27.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z tem, że przepisy § 1 i punktu 3 § 2 nie mają zastosowania do należności już zapłaconych względnie zarachowanych przed dniem ogłoszenia rozporządzenia.