Art. 5. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". - Dz.U.1960.54.307 - OpenLEX

Art. 5. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.307

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1985 r.
Art.  5. 

Traci moc dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" (Dz. U. Nr 41, poz. 308).