Art. 1. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". - Dz.U.1960.54.307 - OpenLEX

Art. 1. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.307

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1985 r.
Art.  1. 
1. 
Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" przekształca się w Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zwany w dalszym ciągu "Komitetem".
2. 
Komitet działa przy Radzie Ministrów i jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru.
3. 
Komitet podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.