§ 6. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. - Dz.U.1935.78.488 - OpenLEX

§ 6. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  6.
Terminy posiedzeń i innych czynności komisji wyznacza przewodniczący. O terminie zjazdu na grunt należy zawiadomić właściciela, nieruchomości lub dzierżawcę (§ 8, ust. (1), pkt. 3). Zawiadomienia te należy wysyłać co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu na grunt.