§ 3. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. - Dz.U.1935.78.488 - OpenLEX

§ 3. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  3.
Przepisy art. 63 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), dotyczące składania przysięgi przez członków wojewódzkich organów kolegjalnych, stosuje się odpowiednio do członków komisyj klasyfikacyjno - szacunkowych, którzy powołani zostali z pośród kandydatów, przedstawionych przez izby rolnicze.