§ 13. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. - Dz.U.1935.78.488 - OpenLEX

§ 13. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  13.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą: rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 616), zmienione rozporządzeniem z dnia 4 maja 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 377), oraz rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 października 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie zaprzysięgania członków komisji klasyfikacyjno - szacunkowych (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 810).