§ 12. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. - Dz.U.1935.78.488 - OpenLEX

§ 12. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  12.
(1)
Członkowie komisji i rzeczoznawcy, będący urzędnikami państwowymi, otrzymują diety i koszty podróży według norm, obowiązujących przy podróżach służbowych.
(2) 1
Członkowie komisji, powołani spośród i kandydatów przedstawionych przez izby rolnicze, otrzymują diety i koszty podróży według norm, obowiązujących dla funkcjonariuszów państwowych pobierających uposażenie według grupy VII.
(3)
Wynagrodzenie rzeczoznawców, nie będących urzędnikami państwowymi, określa wojewoda na wniosek przewodniczącego komisji. W przypadku powołania rzeczoznawcy na żądanie właściciela nieruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) koszty te ponosi właściciel lub dzierżawca.
1 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1937 r. (Dz.U.37.6.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1937 r.