§ 9. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  9. 
Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających stanowi załącznik do rozporządzenia.