§ 6. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  6. 
Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami podstawowego zabezpieczenia:
1)
zapewniają stały nadzór nad sprawcami przebywającymi w tym zakładzie;
2)
posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające sprawcom samowolne opuszczenie tego zakładu.