Art. 79. - Komercjalizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2542 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  79. 

(uchylony).