Art. 75. - [Odesłania do uchylanej ustawy] - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.343 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  75.  [Odesłania do uchylanej ustawy]

Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchyloną przepisem art. 74 ustawę lub odsyłają ogólnie do przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.