[Odesłania do uchylanej ustawy] - Art. 75. - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników. - Dz.U.2022.318 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Odesłania do uchylanej ustawy] - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  75. [Odesłania do uchylanej ustawy]

Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchyloną przepisem art. 74 ustawę lub odsyłają ogólnie do przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.