Art. 54. - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników. - Dz.U.2022.318 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  54. 

(uchylony).