Art. 32. - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.343 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  32. 

(uchylony).