Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.517 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  34.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.