Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.517 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  32.  [Przejściowe wykonywanie kompetencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej]

Do czasu zorganizowania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kompetencje tego Urzędu określone w niniejszej ustawie wykonuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.