Art. 10. - [Wyłączenie dodatkowego świadczenia od potrąceń i egzekucji] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  10.  [Wyłączenie dodatkowego świadczenia od potrąceń i egzekucji]

Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.