Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej "dodatkowym świadczeniem", oraz zasady jego wypłaty.