Art. 9. - [Niewliczanie dodatkowego świadczenia do przychodu obliczanego do celów przyznania renty socjalnej] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  9.  [Niewliczanie dodatkowego świadczenia do przychodu obliczanego do celów przyznania renty socjalnej]

Kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.