Art. 4. - [Zbieg prawa do więcej niż jednego dodatkowego świadczenia] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  4.  [Zbieg prawa do więcej niż jednego dodatkowego świadczenia]

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa w art. 2, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie.