Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej "dodatkowym świadczeniem", oraz zasady jego wypłaty.