Art. 19. - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  19. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.