Art. 11. - [Wyłączenie dodatkowego świadczenia od potrąceń i egzekucji] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  11.  [Wyłączenie dodatkowego świadczenia od potrąceń i egzekucji]

Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.