Art. 10. - [Niewliczanie dodatkowego świadczenia do dochodu członka rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  10.  [Niewliczanie dodatkowego świadczenia do dochodu członka rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego]

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517), do dochodu członka rodziny, o którym mowa w tych ustawach, nie wlicza się wypłaconej członkowi rodziny kwoty dodatkowego świadczenia.