§ 2. - Kolegja współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1928 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.