[Naruszenie stanu fizycznego drogi publicznej] - Art. 99. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Naruszenie stanu fizycznego drogi publicznej] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  99.  [Naruszenie stanu fizycznego drogi publicznej]
§  1. 
Kto:
1)
(uchylony),
2)
niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,
3)
usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
4)
(uchylony),

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych.