[Niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych] - Art. 98. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  98.  [Niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych]

Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby,

podlega karze grzywny albo karze nagany.