[Przekazywanie osobie nieuprawnionej dokumentów związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów] - Art. 96d. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 96d. - [Przekazywanie osobie nieuprawnionej dokumentów związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  96d.  [Przekazywanie osobie nieuprawnionej dokumentów związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów]

Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny.