[Naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu] - Art. 96c. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 96c. - [Naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  96c.  [Naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu]

Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.