[Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową] - Art. 96b. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 96b. - [Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  96b.  [Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową]

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783),

podlega karze grzywny do 2000 złotych.