[Posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z nieprawdziwymi danymi] - Art. 95a. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 95a. - [Posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z nieprawdziwymi danymi] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  95a.  [Posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z nieprawdziwymi danymi]

Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 500 zł.