[Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów] - Art. 95. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 95. - [Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  95.  [Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów]

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.