[Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku] - Art. 93. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  93.  [Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku]
§  1. 
Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  2. 
W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.