[Naruszenie zakazu wyprzedzania] - Art. 92b. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 92b. - [Naruszenie zakazu wyprzedzania] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  92b.  [Naruszenie zakazu wyprzedzania]

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.