[Niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym] - Art. 92. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - [Niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  92.  [Niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym]
§  1. 
Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  2. 
Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.